Usłyszymy syreny

syreny_alarmowe_00-1

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Ludności w Częstochowie podał do wiadomości, że dziś, 15 listopada w godz. 9-14 w celu przetestowania systemów wykrywania skażeń może zostać przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych. W ramach testu możemy usłyszeć dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu.