Ustawa antyprzemocowa już działa

źródło fot. Ministerstwo Sprawiedliwości

Chorzowscy policjanci skorzystali z uprawnień, jakie daje im nowe prawo i nakazali opuszczenie mieszkania agresywnemu mężczyźnie.
42-latek w asyście mundurowych opuścił swoje mieszkanie, w którym mieszkał wspólnie ze swoją żoną i przez najbliższe 14 dni ma zakaz zbliżania się do lokalu mieszkalnego i jego najbliższego otoczenia. Za niezastosowanie się do wydanego nakazu grozi mu grzywna, ograniczenie wolności lub kara aresztu – informuje śląska policja.
Jak doszło do zastosowania nowych przepisów? Chorzowscy policjanci zostali wezwani na interwencję w jednym z mieszkań. Na miejscu okazało się, że 42-letni mężczyzna swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia swojej żony. Dzięki wejściu w życie ustawy antyprzemocowej, policjanci skorzystali z przysługującego im prawa i zatrzymali oprawcę, a następnie wręczyli mu nakaz opuszczenia mieszkania.
Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że ustawa antyprzemocowa będzie skutecznie chroniła ofiary przemocy. Przepisy zastosowane w ustawie są wzorowane na rozwiązaniach stosowanych w wielu krajach europejskich. Szef resortu sprawiedliwości podkreślił, że ustawa daje policji możliwość natychmiastowego zareagowania na zgłoszenie przemocy domowej.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/10769022_1.mp3]

Uchwalona 30 kwietnia ustawa zakłada wprowadzenie odrębnego, szybkiego postępowania w sprawach dotyczących opuszczenia przez osobę stosującą przemoc wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakazanie zbliżania się do budynku. Uprawnienia do wydawania natychmiastowego nakazu w tych sprawach będą przyznane policji, a także Żandarmerii Wojskowej. Nakaz będzie obowiązywał przez 14 dni, jednak na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może przedłużyć ten okres.
Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski powiedział, że dzięki nowej ustawie ofiary przemocy domowej będą mogły liczyć na skuteczną i natychmiastową pomoc. Podkreślił też, że najsłabsi i pokrzywdzeni przestępstwem są w tej sytuacji najważniejsi:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/10771426_1.mp3]

O uchwalenie tego typu regulacji apelowały od wielu lat liczne organizacje pozarządowe zajmujące się ofiarami przemocy domowej.
Nowe przepisy są chwalone przez ekspertów. „Przemoc od razu wiąże się z sankcją, jaką jest konieczność opuszczenia domu. Nakaz wydawany jest od razu po przesłuchaniu oraz ocenie sytuacji przez policję lub Żandarmerię Wojskową. Taka decyzja nie może być arbitralna, ale policjant może na podstawie szacunku ryzyka wydać nakaz opuszczenia domu i zakaz zbliżania się. A więc agresor widzi konsekwencje swoich działań od razu, nie jest to efekt postępowania sądowego, które jednak wymaga czasu” – mówi dr hab. Agnieszka Nogal, kierownik Zakładu Filozofii Polityki, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

źródło: IAR/wizjer.press