Utrudnienia na DK1

gddik

Prawdopodobnie co najmniej rok przyjdzie zmagać się kierowcom podążającym krajową „jedynką” od strony Częstochowy w kierunku Warszawy z utrudnieniami, związanymi z budową autostrady A1. Trwają roboty na dwudziestokilometrowym odcinku pomiędzy węzłami: Rząsawa i Blachownia.

Autostrada A1 ujęta jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1334, z późn. zm.) oraz Uchwale Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”. Przedsięwzięcie stanowi część Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ogłoszonej przez Prezesa Rady Ministrów w Monitorze Polskim nr 252 z 2012 roku.

Realizacja zadania ma być znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo. To jednak melodia przyszłości. Wcześniej czekają kierowców uciążliwości, związane z pracami przy budowie tej arterii komunikacyjnej.

W pierwszych dniach września na północ od Częstochowy została zamknięta jezdnia DK1 (kierunek do Katowic), a ruch odbywa się dwukierunkowo jezdnią w stronę Łodzi/Warszawy po jednym pasie w każdym kierunku. Z ruchu wyłączono odcinek od długości ok. 3 km.

Wspomniany odcinek będzie miał docelowo betonową nawierzchnię, a przy drodze powstaną miejsca odpoczynku dla kierowców.