UWAGA! Dziś mija termin składania zeznań podatkowych

pit

Dziś (30 kwietnia) upływa termin składania zeznań podatkowych, dlatego też urzędy skarbowe wydłużyły godziny przyjmowania petentów – w Częstochowie zarówno Pierwszy Urząd Skarbowy, jak i Drugi Urząd Skarbowy będą przyjmować petentów do godziny 18.00 – Jeśli ktoś do tego czasu nie zdąży rozliczyć się w urzędzie, może wysłać zeznanie pocztą bądź rozliczyć się za pośrednictwem strony internetowej e_deklaracje bądź Portalu Podatkowego – na tych stronach można wysłać zeznanie do godziny 24.00 – mówi naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie Dariusz Zbroński.
Ci, którzy spóźnią się ze złożeniem zeznania podatkowego, muszą liczyć się z konsekwencjami w postaci naliczanych odsetek. – Odsetki są naliczane ustawowo, jeśli ktoś wpłaca należność po upływie terminu. Wysokość odsetek jest ogłaszana w zarządzeniu przez ministra finansów – wyjaśnia Zbroński.
Każdego roku zeznanie podatkowe składa z opóźnieniem kilkaset osób podlegających pod częstochowskie urzędy skarbowe.