Uwaga! Mogą być podtopienia!

podtopienia powodzie

Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie ostrzega, że w związku z zapowiadanymi silnymi opadami deszczu w nocy z 13 na 14 lipca i w dniu 14 lipca, mogą na terenie zlewni górnej Warty wystąpić dalsze wzrosty stanów wód powyżej stanów ostrzegawczych. Może to spowodować lokalne podtopienia i rozlania zbiorników wodnych. Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłosiło drugi stopień zagrożenia i określiło prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk na 80%.

źródło: MPCZK w Częstochowie

foto: www.jasnagora.pl