V Kongres Nowej Ewangelizacji

„Idąc za papieskim wskazaniem, pragniemy podjąć refleksję nad sytuacją rodzin w dzisiejszym świecie, poszerzyć nasze spojrzenie i ożywić świadomość znaczenia i roli małżeństwa i rodziny” – pisze Prymas Polski abp Wojciech Polak w liście zapraszającym na V Kongres Nowej Ewangelizacji, który odbędzie się w Gnieźnie w dniach 24-27 października.

List czytany będzie w kościołach archidiecezji gnieźnieńskiej w niedzielę 29 września. Nawiązując do kongresowej tematyki, abp Polak przypomina o miejscu i zadaniach rodziny we współczesnym świecie.

„Rodzina stanowiąca podstawową komórkę społeczeństwa, w której człowiek uczy się współżycia w różnorodności i przynależności do innych, poznaje prawdy wiary i moc modlitwy odmawianej wspólnie z rodzicami i dziadkami, czerpie z doświadczenia, tradycji i mądrości minionych pokoleń, taka rodzina przechodzi dziś głęboki kulturowy kryzys” – podkreśla Prymas Polski.

„Kruchość więzi rodzinnych – wylicza dalej – postrzeganie małżeństwa jako uczuciowej gratyfikacji, nadmierne tempo życia, dominacja nowych technologii, wszechobecna kultura tymczasowości i wynikający z niej brak wierności podjętym zobowiązaniom są wezwaniem dla Kościoła” – dodaje arcybiskup gnieźnieński, dopowiadając, że odpowiedzią Kościoła na wszystkie wyzwania jest właśnie ewangelizacja.

Prymas Polski przypomina również, że właśnie rodzina, w zwłaszcza rodzina chrześcijańska, jest uprzywilejowanym miejscem ewangelizowania świata i co za tym idzie przemiany dzisiejszego społeczeństwa.

„Rodzina chrześcijańska jest powołana do ewangelizacji i misji. Jest więc uprzywilejowaną wspólnotą, wezwaną do głębokiego doświadczenia wiary, urzeczywistniania wymiany myśli pomiędzy małżonkami oraz troskliwego współdziałania rodziców w wychowywaniu dzieci. Jest naturalną społecznością, w której mężczyzna i kobieta są wezwani do daru z siebie w miłości i przekazywania życia oraz wspólnotą, w której od dzieciństwa można się nauczyć wartości moralnych, zacząć czcić Boga i dobrze używać wolności” – wskazuje w liście abp Polak.
V Kongres Nowej Ewangelizacji odbędzie się w Gnieźnie w dniach 24-27 października pod hasłem „Radość miłości”. W spotkaniu udział wezmą m.in.: kard. Kazimierz Nycz, abp Grzegorz Ryś, Charles Whitehead, pomysłodawca adresowanej do rodzin inicjatywy „Celebrate” oraz o. Ksawery Knotz, znany rekolekcjonista i duszpasterz rodzin.

Kongresowi towarzyszyć będzie również forum dla księży, które odbędzie się 24 października w gnieźnieńskim seminarium duchownym. Podczas spotkania podjęte zostaną trzy tematy: koncepcja teologii moralnej w ujęciu papieża Franciszka (ks. Giovanni Missier), towarzyszenie parom niesakramentalnym w drodze rozwoju wiary (o. Fidalgo Antonio Gerardo CSsR) oraz stanowisko KEP w sprawie punku 8 „Amoris Laetitia”.
Na V Kongres Nowej Ewangelizacji zaprasza również abp Grzegorz Ryś, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy KEP.

„Zachęcam wszystkich do udziału w tym wydarzeniu. Zapraszam tych, którzy żyjąc w rodzinach , przeżywają w nich radość miłości, jak i tych, którzy doświadczają trudności i kryzysów. Zapraszam młodych, którzy w przyszłości pragną założyć rodzinę, a także księży, osoby konsekrowane i wszystkich towarzyszących dziś rodzinie. Zapraszam Domowy Kościół i wszystkie ruchy pro rodzinne oraz stowarzyszenia rodzin. W sposób szczególny zapraszam całe rodziny – rodziców z dziećmi, dziadków z wnukami i wszystkich, którzy chcieliby spędzić czas wśród rodzin” – pisze na koniec Prymas Polski.

źródło: ekai.pl / foto: prymaspolski.pl