V Konkurs Wokalny im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków

reszki

Do 27 stycznia można wysyłać zgłoszenia do udziału w V Konkursie Wokalnym im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków, który w tym roku odbywać się będzie w dniach 27 lutego- 3 marca w Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana. Zakończy się uroczystym koncertem laureatów 3 marca o godz. 19.00.
Celem konkursu jest uczczenie pamięci światowej sławy wokalistów Jana, Edwarda Józefiny Reszków. Głównym Organizatorem konkursu jest Filharmonia Częstochowska im.Bronisława Hubermana. Współorganizatorami są: Fundacja im. Jana, Edwarda, Józefiny Reszków i Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie. W konkursie mogą brać udział studenci uczelni muzycznych.

Dokumenty należy nadesłać na adres: Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana 42-202 Częstochowa ul. Wilsona 16
z dopiskiem: KONKURS WOKALNY.

Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności (wstęp wolny). Szczegółowych informacji udziela Impresariat Filharmonii.