V LO podsumowało projekt „Polski my naród”

W środę 15 czerwca w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie odbyła się gala podsumowująca projekt „Polski my naród”. Rozstrzygnięto trzy międzynarodowe konkursy, w które zaangażowała się także młodzież szkolna z Wileńszczyzny.

Projekt „Polski my naród” odbył się przy wsparciu stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, które angażuje się m.in. w budowanie relacji polskiej młodzieży szkolnej z rówieśnikami z polskich szkół na Kresach Wschodnich. Do stowarzyszenia należy wielu częstochowskich pedagogów, w tym dyrektor V LO Małgorzata Witek, która omówiła założenia pilotowanego przez jej szkołę projektu:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/06/1_projekt_mickiewicz_witek_15_06.mp3]

Działania na rzecz budowy relacji między polską młodzieżą z kraju i Kresów Wschodnich aktywnie wspiera także Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy. Naczelnik wydziału Rafał Piotrowski, który jest jednocześnie prezesem częstochowskiego oddziału stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wyjaśnił, jaka idea przyświeca takim projektom jak „Polski my naród”:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/06/2_projekt_mickiewicz_piotrowski_15_06.mp3]

W konkursach w ramach projektu „Polski my naród” wzięła udział ponad setka uczniów m.in. z Częstochowy, Tomaszowa Lubelskiego, Ustki, Wilna i podwileńskiego Grzegorzewa. Patronat nad projektem objęła m.in. śląska kurator oświaty Urszula Bauer oraz prezes stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski.