V Międzynarodowe Forum Doktorantów. Historyk – Fakt – Metoda

studenci (1)

V Międzynarodowe Forum Doktorantów. Historyk – Fakt – Metoda odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2016 roku w budynku Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy al. Armii Krajowej 36a w Częstochowie. Celem wydarzenia jest stworzenie płaszczyzn do wymiany myśli oraz zacieśniania współpracy pomiędzy młodymi badaczami. Wydarzenie to jest organizowane już po raz piąty, uczestniczą w nim doktoranci nauk humanistycznych z całej Polski, jak i z zza granicy.

Obrady będą odbywać się w ramach 5 paneli:

1. W kręgu biografii i polityki
2. W kręgu historii i religii
3. W kręgu literatury i literaturoznawstwa
4. Obraz wojny i armii
5. Obraz życia codziennego

Organizatorem konferencji jest Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii. im. Jana Długosza w Częstochowie.