V sesja Rady Powiatu

DSC_0005

Zmianę statutu powiatu częstochowskiego i zmianę statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaakceptowali radni podczas dzisiejszej (26 marca) V sesji Rady Powiatu. Zmiany obu statutów konieczne były ze względu na zmiany organizacyjne wprowadzone w jednostkach organizacyjnych powiatu: Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu i w domach dziecka w Blachowni i Chorzenicach. Ponadto radni przyjęli wszystkie proponowane w porządku obrad projekty uchwał, w tym m.in. dotyczące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2015 – 2027 oraz w budżecie powiatu, a także określenia zadań finansowych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Radni wysłuchali także informacji przedstawionej przez członka Zarządu Powiatu Krzysztofa Smelę dotyczącej organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Gościem sesji był powiatowy lekarz weterynarii Jerzy Smogorzewski, który przedstawił radnym informację na temat stanu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego na terenie naszego powiatu w ubiegłym roku. Z informacji J. Smogorzewskiego wynika, iż region nasz wolny jest od takich chorób zwierząt jak ptasia grypa czy afrykański pomór świń. Ta ostatnia, choć nie zagraża człowiekowi, to pustoszy całe hodowle tych zwierząt. Powiatowy lekarz weterynarii poinformował także, że w naszym powiecie, w porównaniu z rokiem ubiegłym, zmniejszyło się pogłowie zwierząt hodowlanych, zwłaszcza bydła i trzody chlewnej. Zmniejszyła się także, co należy odnotować z satysfakcją, ilość nielegalnych wytwórni wędlin i wyrobów mięsnych. Można przypuszczać, że jest to efekt licznych anonimów i donosów, których następstwem są kontrole przeprowadzane przez odpowiednie służby.