V Turniej Tenisa Stołowego pamięci Mirka Czarnockiego

W piątek 23 lutego w Zespole Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie zaczął się dwudniowy V Memorialny Turniej Tenisa Stołowego poświęcony pamięci Mirka Czarnockiego: artysty, nauczyciela i wychowawcy szkoły.Mówi dyrektorka placówki Anna Maciejowska:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/02/1-turniej-tenisa-stolowego.mp3]

Mirosława Czarnockiego, który swoją postawą potrafił zainteresować i zainspirować uczniów w kierunku rozwijania uzdolnień artystycznych, ale również sportowych mile i ciepło wspominają także jego najbliżsi koledzy. Mówi nauczyciel wychowania fizycznego z Zespołu Szkół Plastycznych Tomasz Pawlik:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/02/2-turniej-tenisa-stolowego.mp3]

W piątek odbył się szkolny turniej juniorów, w którym uczestniczyli reprezentanci szkół artystycznych regionu śląskiego. W sobotę odbędzie się otwarty turniej seniorów, w którym wystąpią nauczyciele ZSP, absolwenci i wychowankowie prof. Mirosława Czarnockiego.

Mirosław Czarnocki zmarł 23 stycznia 2011 roku po krótkiej chorobie płuc. Był między innymi przewodniczącym Rady Artystycznej oraz ekspertem i konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Zapamiętany został nie tylko jako ceniony artysta i pedagog ale przede wszystkim jako wyjątkowy człowiek.

PN