VII Konkurs Sztuki Ludowej – jury przed trudnym zadaniem

W Sali Reprezentacyjnej częstochowskiego Ratusza obradowało 9 lipca jury VII Konkursu Sztuki Ludowej organizowanego przez Muzeum Częstochowskie. Tegoroczna edycja konkursu nosi nazwę „Ażurowe piękno. W świecie koronki i wycinanki” i jego celem jest ukazanie aktualnego stanu tradycyjnego wycinankarstwa oraz koronkarstwa, jak również próba uchwycenia i zaprezentowania transformacji, jakie zachodzą w tych dwóch dziedzinach twórczości ludowej. O tym jak przebiegają obrady jury opowiedziała jedna z jego członkiń, Anna Weronika Brzezińska, z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/07/1obrady_jury_Brzezinska_09_07_2018.mp3]

Brzezińska podkreślała też dużą wartość takich konkursów zarówno dla samych artystów, jak i dla naukowców zajmujących się kulturą ludową:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/07/2obrady_jury_Brzezinska_09_07_2018.mp3]

Muzeum Częstochowskie od 2000 r., cyklicznie co trzy lata, organizuje konkursy poświęcone sztuce ludowej. Wydarzenie towarzyszy Dniom Europejskiej Kultury Ludowej. Rozstrzygniecie tegorocznej edycji konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 1 września 2018 roku. Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Miasta Częstochowy.

ZD