W AJD o Lwowie i Kresach Wschodnich

„Z dziejów Kresów Wschodnich. Lwów” – to tytuł konferencji naukowej jaka 11 stycznia 2018 roku odbyła się w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Konferencję wspólnie zorganizowały Wydział Filologiczno – Historyczny oraz Matematyczno – Przyrodniczy. Przed rozpoczęciem sympozjum nastąpiło uroczyste nadanie sali nr 3002 imienia Profesora Stefana Banacha i odsłonięcie tablicy pamiątkowej. O głównym powodzie zorganizowana sympozjum o takiej tematyce mówi rektor uczelni prof. dr. hab. Anna Wypych – Gawrońska:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/01/konferencja-o-Lwowie1.mp3]

Historia Lwowa oraz Kresów Południowo – Wschodnich jest niezwykle istotna dla czasów współczesnych. Przekonuje o tym obecny na konferencji Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – Adam Kiwacki – współinicjator wystawy zatytułowanej „Historia Pomnika Orląt Lwowskich w Częstochowie”:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/01/Konferecncja-o-Lwowie2.mp3]

W trakcie sympozjum prezentowano liczne i bardzo zróżnicowane wątki dotyczące sfery historycznej, kulturalnej oraz społecznej i edukacyjnej związane z dziejami Kresów i samego Lwowa. Mówi prof. Beata Urbanowicz, która wygłosiła referat poświęcony tematyce lwowskiej edukacji szkolnej w II Rzeczpospolitej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/01/konferencja-o-Lwowie3.mp3]

Konferencja rozpoczęła cykl planowanych na ten rok sympozjów poświęconych tej tematyce, co ma ścisły związek z przypadającą na 2018 rok 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

PN