W AJD o Wojskowej Służbie Wewnętrznej

We wtorek, 28 listopada w ramach Polskiej Wolnej Wszechnicy Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Częstochowie, odbył się w Akademii Jana Długosza wykład na temat „Ujęcia agenta brytyjskiego ps „Fix” jako jedynego sukcesu Wojskowej Służby Wewnętrznej. Referat wygłosił Bartosz Kapuściak – pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/11/wyklad-WSW1.mp3]

Badacz wyjaśnił też czym była Wojskowa Służba Wewnętrzna i jakie sukcesy odniosła w działalności kontrwywiadowczej „ochraniając” Siły Zbrojne PRL. Spotkanie połączone zostało z pokazem slajdów i projekcją filmu szkoleniowego według scenariusza oficerów WSW, pt. „Kryptonim „Soplica”:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/11/wyklad-WSW2.mp3]

Wojskowa Służba Wewnętrzna działała w latach 1957 – 1990. W okresie przemian transformacyjnych jakie miały miejsce na przełomie lat 80. i 90. XX wieku doszło do jej likwidacji. Pierwszą wielką reorganizację wojskowych służb specjalnych PRL podjęto 27 lipca 1990, częściowo wzorując się na przykładzie przedwojennej organizacji wojskowych służb specjalnych II RP. Zmiany polegały między innymi na  włączeniu części  WSW do Zarządu II Sztabu Generalnego WP. Nazwę zmieniono na Zarząd II Wywiadu i Kontrwywiadu Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 22 lipca 1991, powołano w jej miejsce Wojskowe Służby Informacyjne (WSI) już niewchodzące w skład Sztabu Generalnego WP. Z pozostałości służb specjalnych PRL wyodrębnił się także wywiad i kontrwywiad cywilny, jakim był działający od roku 1990 Urząd Ochrony Państwa.

PN.