W AJD o wywiadzie cywilnym Polski Ludowej

We wtorek w Instytucie Historii Akademii. im. Jana Długosza w Częstochowie odbyła się promocja dwutomowej książki dr Witolda Bagieńskiego zatytułowanej „Wywiad Cywilny Polski Ludowej w latach 1945 – 1961”. Spotkanie poprowadził Bartosz Kapuściak z Katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, który podzielił się swoją refleksją na temat monografii:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/1-promocja-ksiazki-wywiad.mp3]

W publikacji dr. Witolda Bagieńskiego przedstawionych zostało pierwszych 15 lat dziejów wywiadu cywilnego Polski Ludowej: ewolucja jego struktury organizacyjnej, celów i obszarów działania, metody pracy, a także funkcjonariusze i ich agenci. Jest to pierwsze tak obszerne opracowanie dotyczące jednej z najważniejszych jednostek operacyjnych centrali bezpieki. Mówi prof. Robert Majzner z Instytutu Historii Akademii im. Jana Długosza:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/2-promocja-ksiazki-wywiad.mp3]

Autor opowiedział nam także o kulisach powstania monografii:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/3-promocja-ksiazki-wywiad.mp3]

Dr Witold Bagieński jest pracownikiem Samodzielnej Sekcji Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł Archiwum IPN w Warszawie, a także koordynatorem badawczego projektu IPN dotyczącego struktur i metod działania aparatu bezpieczeństwa w Polsce.

PN