W ALA prezentacja twórczości uczniów

lego

W poniedziałek (26 stycznia) o godzinie 18:00 w Zespole Szkół Artystycznych i Akademickich ALA (ul. Nadrzeczna 5, 42-200 Częstochowa) odbędzie się prezentacja twórczości uczniów.

W programie wiele atrakcji i niepowtarzalna atmosfera:
1. Na otwarcie kabaret z programem „Stereotypy” wzbogacony piosenkami Kabaretu Starszych Panów. Wystąpią MARTA GONERA, MAŁGORZATA MODRZYCKA, OSKAR TROJAK, PATRYK KUKLA, KAMIL SKUBISZEWSKI. Scenariusz, reżyseria, aranżacja piosenek, prowadzący zajęcia: WALDEMAR OSSOWSKI.
2. Rozstrzygnięcie konkursu matematycznego GENIUSZ organizowanego w tym roku po raz pierwszy w AGA. Wręczenie dyplomów laureatom.
3. Projekty graficzne – prezentacja owoców pracy z pracowni grafiki komputerowej. Projekty MIŁOSZA BRAMORY, PIOTRA GNIADKOWSKIEGO, PATRYK KOSIŃSKIEGO, JAKUBA GRABAŁOWSKIEGO)
4. Spektakl LEGOLAND – premiera spektaklu przygotowanego w pracowni teatralnej w kooperacji z pracownią projektowo-plastyczną (współtworzenie dekoracji: MARTA GONERA). Występują: OSKAR TROJAK, SZYMON ŻUŁAWIŃSKI, MAŁGORZATA MODRZYCKA, KAMIL SKUBISZEWSKI, KAROL WAŚ, JOANNA KLIMIUK, WIKTORIA KONOPKA, PATRYK KUKLA, PAULINA GARCZYŃSKA i MARTA GONERA. Oprawa muzyczna: SZYMON GRABOWSKI, MIKOŁAJ TOMZIK, MAREK POTERALSKI i PIOTR GNIADKOWSKI.
ALA to obecnie Zespół Szkół Artystycznych i Akademickich ALA. Szkoła została powołana 12 lat temu na wzór Autorskich Liceów Artystycznych we Wrocławiu, które działają z powodzeniem od 1995 r. Obecnie Zespół Szkół to Liceum ALA i Gimnazjum AGA.
ALA to szkoła alternatywna ze zindywidualizowanym planem nauki dla każdego ucznia, przyjazną i kompetentną kadrą oraz stałą opieką psychologiczną. W prowadzimy intensywną edukację artystyczną – dostępne są do wyboru kierunki artystyczne (literacko – dziennikarski, teatralny, grafika komputerowa, projektowo – plastyczny, fotografia artystyczna, ceramika) oraz 3 kierunki akademickie (ścisły, przyrodniczy i społeczny). Zwieńczeniem pracy artystycznej uczniów jest organizowana pod koniec każdego semestru prezentacja twórczości (spektakle, koncerty, występy wokalne, projekcje, ekspozycje, wystawy i odczyty).
Celem szkoły jest wychowanie do Miłości i odpowiedzialności poprzez: budowanie życia szkoły w oparciu o zasady dialogu (wg M. Bubera), a w szczególności wzajemnego szacunku; nadanie szkole charakteru wspólnoty; stwarzanie uczniom warunków dla podejmowania ważnych życiowych decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności; wypracowywanie postawy współodczuwania; niesienia pomocy i podejmowania współpracy.
Każdy uczeń ALA wybiera spośród nauczycieli uczących w szkole nauczyciela – opiekuna (tutora), który prowadzi go przez czas edukacji w ALA i wspiera we wszystkich jego działaniach i rozwoju, jest jego indywidualnym wychowawcą. Uczniowie oraz absolwenci chwalą sobie, że dzięki systemowi tutorskiemu w trudnym czasie wchodzenia w dorosłość mają na wyłączność wsparcie przychylnego sobie dorosłego (tutora).