W bezpiecznych dłoniach Maryi

jds2017m

Dla tych, którzy chcą więcej, chcą żywego słowa i poczucia matczynego bezpieczeństwa. 

W dniach od 2 do 5 lutego trwają Jasnogórskie Dni Skupienia, tematem przewodnim tegorocznych dni jest hasło – „W bezpiecznych dłoniach Maryi – czyli o Królowej, która czuwa, bo wróg nigdy nie śpi”. Program każdego dnia przesiąknięty jest modlitwą, każdego poranka wszyscy uczestnicy odmawiają jutrznie, modlą się psalmami, później zaś mogą spędzić czas razem przy posiłku.

O tym, skąd wziął się pomysł na tegoroczne hasło oraz co oznacza, opowiada Ojciec Marcin Ciechanowski, organizator Jasnogórskich Dni Skupienia – Jedną z inspiracji był Apel Jasnogórski, gdyż mimo, że to my śpiewamy, jesteśmy, pamiętamy, czuwamy, to tak naprawdę Maryja bardziej czuwa nad nami. Największe poczucie bezpieczeństwa może dać nam miłość, a fakt, iż Maryja urodziła Jezusa i Bóg zawierzył się jej sercu, znaczy, że jej serce było najbardziej przepełnione miłością. My również w jej sercu możemy się schronić. Nawet te mury, mury Twierdzy Jasnogórskiej są swego rodzaju obrazem bezpieczeństwa. W litanii Loretańskiej zwracamy się do Maryi – Twierdzo Warowna. W takiej twierdzy każda osoba, dziecko, dorosły, ubogi czy smutny może stawić opór wrogowi. Nie musi nic robić, nie musi walczyć, wystarczy, że w tej twierdzy będzie przebywał. Kiedy modlimy się do Maryi i zwracamy się do niej, to ona nas chroni i umacnia, stąd hasło w bezpiecznych dłoniach Maryi.

Każde rekolekcje niosą ze sobą pewną treść. Jasnogórskie Dni Skupienia prowadzą ludzi do bliższej relacji z Bogiem. Poprzez słowa, którymi przemawia do ludzi Bóg, przemieniają się serca, kruszą się bariery i buduje się jeszcze mocniejsza więź pomiędzy Bogiem a człowiekiem. W centrum Tych rekolekcji jest Eucharystia i słowo Boże. Wiara nie rodzi się tylko z modlitwy, ale w większym stopniu poprzez słuchanie Słowa Bożego. Dlatego w centrum tych rekolekcji jest słuchanie tego co mówi do nas Bóg. Podczas Zwiastowania Maryja najpierw słuchała i rozważała, a później dopiero pytała Anioła. Z tego bierze się wiara i zaufanie Bogu, dlatego przede wszystkim rozważamy biblię – mówił Ojciec Marcin Ciechanowski, organizator Jasnogórskich Dni Skupienia.

Wszystkie osoby poszukujące wiary, chcące więcej, zapraszamy na kolejne spotkania. Więcej informacji na temat rekolekcji znaleźć można na stronie www.jasnagora.pl lub poprzez bezpośredni kontakt mailowy: jasneskupienie@gmail.com

źródło: www.jasnagora.pl

Dominik Nienartowicz