W czerwcu miejski monitoring pomógł aż 446 razy

Überwachungskamera_01

W czerwcu 2015 r. pracownicy Straży Miejskiej z Referatu ds. Obsługi Monitoringu Wizyjnego Miasta Częstochowy zainicjowali ogółem 446 działań służb ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego. 379 interwencji zrealizowali częstochowscy strażnicy miejscy.

W Częstochowie działa 71 kamer miejskiego monitoringu.

Co najczęściej ujawniali w czerwcu operatorzy miejskiego monitoringu? 292 przypadki dotyczyły osób leżących w miejscach publicznych lub osób, które wymagały opieki. 29 przypadków dotyczyło spożywania alkoholu w miejscach zabronionych. 28 przypadków dotyczyło zakłócania porządku publicznego. 17 przypadków dotyczyło kradzieży lub niszczenia mienia. 16 przypadków dotyczyło zdarzeń w ruchu drogowym (wypadki i kolizje).

Miejski monitoring ujawniał również awarie infrastruktury, zdarzenia związane z przemocą fizyczną (bójki i pobicia), nieuprawnione umieszczanie plakatów, uwagi komunalne i inne.