W Częstochowie pogarsza się jakość powietrza

komin1

O tym, ze sezon grzewczy rozpoczął się na dobre świadczą nie tylko ciepłe kaloryfery czy apele straży o bezpieczne obchodzenie się ze źródłami ciepła. Wskazuje na to również śląski monitoring jakości powietrza. Wczoraj w Częstochowie stężenie pyłu zawieszonego zostało przekroczone o 56%. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach nie ma na dziś lepszych informacji – warunki aerosanitarne w Częstochowie będą się pogarszać.
Odpowiedzialna za to jest niska emisja, czyli spalanie w przydomowych kotłowniach niskiej jakości paliwa. A lekarze przypominają, że pył zawieszony może być przyczyną wielu chorób układu oddechowego, od chronicznego kaszlu po nowotwory płuc.