W Częstochowie powstaną nowe klasy przygotowania wojskowego

Oddziały Przygotowania Wojskowego to inicjatywa zapoczątkowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Jej celem jest wynajdywanie, zachęcanie oraz kształcenie młodych kadetów, przyszłych potencjalnych żołnierzy Wojska Polskiego. Projekt jest dedykowany dla szkół ponadpodstawowych, a jego specyfika jest różna dla każdej placówki. Wszystko wskazuje na to, że w Częstochowie powstaną dwie nowe klasy OPW: w ZST i Kochanowskim.

Program OPW rozpoczął się w 2020 roku. W jego ramach szkoły średnie mogą występować do MON-u o zezwolenie na utworzenie dedykowanych klas. Program nauczania powstanie we współpracy władz placówki oświaty oraz kierownictwa lokalnego WCR. Dedykowana jednostka wojskowa przyjmuje także patronat nad danym kierunkiem. Dokładniejszych informacji nt. obecnej inicjatywy udziela ppłk. mgr inż. Mariusz Błaszczyk, szef częstochowskiego Wojskowego Centrum Rekrutacji:

Obecnie program OPW jest realizowany w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego, lecz niedługo najprawdopodobniej dołączą do niego dwie inne placówki: Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego – w którym funkcjonują obecnie dwie nowoczesne strzelnice – oraz Technikum nr 12, będące częścią Zespołu Szkół Technicznych. Jak zapewnia dyrektor Kochanowskiego, Mariusz Zawada, klasa OPW jest świetnym rozwiązaniem dla ucznia, nawet jeśli ten nie planuje podążyć karierą profesjonalnego żołnierza:

Więcej o propozycji częstochowskiego ZST mówi wicedyrektorka placówki, mgr Agata Adamiec:

Jednak czego konkretnie mogą spodziewać się uczniowie oraz ich rodzice? Biegania po poligonie? Ćwiczeń na strzelnicy? Nauki musztry?

Pozostaje więc jeszcze jedno pytanie związane z klasami OPW – co dalej po takiej klasie? Przysięga wojskowa? Stopień oficerski? Jak mówi Agata Adamiec, benefity z ukończenia takiej klasy nie ograniczają się jedynie do kariery wojskowej. Absolwent może zdobytą wiedzę wykorzystać z powodzeniem także w życiu cywila. Jednakże nikt nie ukrywa, że program jest dedykowany raczej dla osób chcących w przyszłości wstąpić do armii:

Jak informuje ppłk. Mariusz Błaszczyk tego typu inicjatywy są szalenie istotne w realizowaniu programu MON-u dot. stworzenia 300 tys. armii. Młodzi ludzie to przyszłość, dlatego tak ważne jest ich odpowiednie kształcenie:

Wojskowi serdecznie zachęcają uczniów do kształcenia się nie tylko w klasie OPW, ale do podjęcia kariery zawodowego żołnierza:

Obecnie klasy nadal nie są zatwierdzone przez Ministerstwo Obory Narodowej, lecz wszystko wskazuje na wystawienie decyzji pozytywnej. Jeśli tak się stanie, klasy OPW będą otwarte już na wrzesień bieżącego roku. Dodać również należy, że jeśli MON udzieli zgody na utworzenie oddziałów w obu szkołach, wydatki związane z ich funkcjonowaniem poza placówkami poniesie również miasto, w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.