W Częstochowie zabezpieczono ponad 800 opakowań tzw. „dopalaczy”

dopalacze

Wczoraj (9 kwietnia) pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie przeprowadzili kolejną kontrolę sklepu, który wprowadza do obrotu produkty, co do których zachodzi podejrzenie, że są środkami zastępczymi, tzw. „dopalaczami”. Zabezpieczono 837 opakowań tych produktów. Pobrane próby poddane zostaną badaniu w specjalistycznym laboratorium, celem ustalenia składu.

Kontrole obiektów wprowadzających do obrotu środki zastępcze prowadzone są w oparciu o przepisy Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii. Działania w ramach ogólnopolskiej akcji walki z „dopalaczami” prowadzone są już od 2010 roku.

Na terenie Częstochowy od 2012 roku funkcjonowały 4 sklepy. Kontrole pracowników Inspekcji Sanitarnej odbywają się zawsze w obecności funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej.
W nadzorowanych sklepach w sumie zatrzymano prawie 15 tysięcy opakowań produktów tzw. „dopalaczy” o różnych nazwach handlowych. Przeprowadzone badania składu tych produktów wykazywały obecność substancji psychoaktywnych.