W Częstochowie żyje 400 bezdomnych

foto-bezdomny-2-kr

W nocy z 27 na 28 stycznia br. prowadzona była w Częstochowie akcja liczenia bezdomnych. Wiadomo już, że ogólna liczba osób bezdomnych w naszym mieście to prawie 400 osób.

Liczenie osób bezdomnych odbywa się od kilku lat, ale tegoroczne przedsięwzięcie miało inny charakter. Najpierw liczenie odbywało się co dwa lata, a począwszy od roku 2012 corocznie. W poprzednim badaniu, ze stycznia minionego roku, zbierano szereg danych o ludziach bez domu.

W tym roku ograniczono się do zbierania podstawowych informacji, czyli płci i miejsca przebywania. – Było to badanie, które miało charakter wojewódzki. Wcześniejsze badania miały charakter ogólnopolski, tutaj liczyliśmy osoby w województwie śląskim – mówi Olga Dargiel z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który był koordynatorem badania. – W badaniu wzięły udział instytucje, które zajmują się osobami bezdomnymi, wchodzą w skład partnerstwa przeciwdziałającemu bezdomności na terenie miasta Częstochowy. W tym roku ogólna liczba osób bezdomnych to 382 osoby.

Badanie miało szeroki zakres. – Badanie było przeprowadzane zarówno w placówkach instytucjonalnych, czyli w ogrzewalniach, noclegowniach, schroniskach, ale również w mieszkaniach chronionych, szpitalach, hospicjach czy zakładach karnych, aresztach śledczych, izbie wytrzeźwień, ale również w miejscach poza instytucjami. Są to miejsca niemieszkalne, pustostany, domki, altany – wyjaśnia Olga Dargiel.

W miejscach niemieszkalnych udzielano także doraźnej pomocy w postaci gorącej zupy, herbaty i pieczywa, rozdawano też kołdry, koce, poduszki i jednorazowe ogrzewacze. Częstochowskie ośrodki monitorują również na bieżąco skalę bezdomności.

Ogólna liczba osób bezdomnych w Częstochowie wyniosła w minionym roku 368 osób.

Krzysztof Rygalik.