W niedzielę druga tura wyborów

W najbliższą niedzielę 4 listopada odbędzie się II tura wyborów samorządowych. Wybory odbędą się tam, gdzie w pierwszej turze wyborcy nie wskazali wójtów, burmistrzów, czy prezydentów miast. A tak zdarzyło się w części gmin w kraju. Dotyczy to także kilku gmin w regionie częstochowskim. O zasadach głosowania, które obowiązują w II turze przypomina Tomasz Doruchowski z częstochowskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/10/1-druga-tura.mp3]

I tura nie wyłoniła zwycięzców w 12 gminach regionu częstochowskiego podlegającego pod częstochowską delegaturę Krajowego Biura Wyborczego

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/10/2-druga-tura.mp3]

W niedzielę, w drugiej turze wyborów samorządowych w skali ogólnokrajowej wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów w 649 gminach i miastach. Jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, cisza wyborcza zakończy się w niedzielę o godz. 21. W tym czasie zabronione jest agitowanie na rzecz konkretnych kandydatów i list. Nie wolno wywieszać plakatów, rozdawać ulotek, organizować spotkań związanych z wyborami. Grozi za to grzywna od 50 zł do 5 tys. zł.

PNP