W nocy na lodzie

sztaf_plakat_www

Każdy stał kiedyś na lodzie. Wszyscy mamy świadomość, że lód może być bardzo niebezpieczny szczególnie w nocy, ale w tym wypadku nie trzeba się o nic martwić!

10 lutego startuje nocna sztafeta łyżwiarska. W zawodach może uczestniczyć każdy. Od osób, które nie ukończyły 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna. Oczywiście, każdy z uczestników bierze udział na własną odpowiedzialność. Sztafeta polega na pokonaniu przez drużynę jak najdłuższego dystansu w czasie 28 minut. Zawody składają się z 4 serii po 7 minut każda. Zawodnicy poruszają się wyznaczonym torem, a przekroczenie go grozi dyskwalifikacją, − każda drużyna musi składać się z 4 osób i mieć wyznaczonego kapitana. Organizator zapewnia nagrody rzeczowe. Zgłoszenia należy kierować do dnia 10.02.2017 r. godzina 12:00 na adres: zapisy@mosir.pl lub telefonicznie: 34 372 26 32. Liczba miejsc ograniczona. W zgłoszeniu należy umieścić nazwę drużyny, imiona i nazwiska oraz datę urodzenia zawodników, a także telefon kontaktowy lub e-mail. (formularz do pobrania).

źródło: http://www.mosir.pl/