W piątki Urząd Miasta czynny dłużej

um

Od 9 marca 10 jednostek organizacyjnych UM w piątki wydłuży o 30 minut przyjmowanie interesantów. Zmiany obowiązywać będą od przyszłego piątku 13 marca. Zmiana dotyczy wydziałów: Nadzoru i Administracji, Funduszy Europejskich i Rozwoju, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Polityki Społecznej, Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Geodezji i Kartografii, Mienia i Nadzoru Właścicielskiego, Podatków i Opłat, Spraw Obywatelskich a także Urzędu Stanu Cywilnego oraz Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Pozostałe godziny pracy pozostają bez zmian. Urząd Miasta Częstochowy jest czynny w poniedziałki, środy i czwartki między 7.30 a 15.30,  we wtorki do godz. 17.00. Część UM, mniej związana z bezpośrednią obsługą administracyjną mieszkańców, będzie pracować w piątki do godz. 15.00.
Referaty Komunikacji oraz Dowodów Osobistych Wydziału Spraw Obywatelskich, mieszczące się w budynku przy ul. Waszyngtona 5, w poniedziałki i wtorki pracują dłużej niż reszta UM – do godz. 18.00.