W Złotym Potoku debatują o historii kultury fizycznej

W dniach 10-12 września 2018 r. w Złotym Potoku odbywa się II Międzynarodowy Kongres Naukowy Historyków Kultury Fizycznej pod hasłem “Historia Kultury Fizycznej i Sportu Narodów Europy”. Ideą Kongresu jest upowszechnienie wiedzy w dziedzinie historii kultury fizycznej i turystyki, ukazanie stanu badań w zakresie dziejów kultury fizycznej w krajach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Jak twierdzi prof. Eligiusz Małolepszy, dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie, historia kultury fizycznej i sportu to popularna dziedzina badań:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/09/1KONGRES_MALOLEPSZY_11_09_2018.mp3]

Organizatorem II Międzynarodowego Kongresu Naukowego Historyków Kultury Fizycznej jest Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Wydarzenie współorganizuje Wydział Wychowania Fizycznego Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku.

Maciej Orman