Wakacyjne remonty w szkołach

szkołaCzas wakacji to idealny moment na remonty szkół. Niektóre z prac związane są szczególnie z likwidacją barier architektonicznych w trzech częstochowskich placówkach. Przetarg ogłoszony przez Urząd Miasta dotyczył robót w Szkole Podstawowej nr 53 i Gimnazjum nr 18, Zespole Szkół nr 1 oraz Zespole Szkół Specjalnych nr 45. Prace potrwają do 3 miesięcy.

Prace w Szkole Podstawowej nr 53 i Gimnazjum nr 18, które mieszczą się przy ul. Orkana, dotyczą wykonania podjazdu, a więc pochylni dla osób niepełnosprawnych. Ponadto zostanie rozebrana stara nawierzchnia i chodniki oraz zostaną wykonane i  wyprofilowane nowe utwardzone dojścia z chodnikami do projektowanego podjazdu, a także zagospodarowania terenu wraz z nasadzeniem zieleni.

W Zespole Szkół nr 1 przy ulicy Kukuczki, oprócz wymiany i wyprofilowania nowych nawierzchni i chodników, a także budowy chodnika dla osób niepełnosprawnych, zaplanowano także przebudowę istniejących schodów wraz z wymianą drzwi frontowych do budynku.

W Zespole Szkół Specjalnych nr 45 przy ulicy Czecha zakres robót obejmie zarówno rozebranie starych nawierzchni z płyt chodnikowych wraz z zejściem, wykonanie nowego chodnika z kostki brukowej i nakładki bitumicznej przy wejściu głównym do budynku. Zamontowane zostaną również nowe barierki, a teren wokół placówki zostanie zagospodarowany zielenią.

Wykonawcą robót będzie Firma „Dertrans” z Konopisk. Koszt pierwszej części wynosi 68,880 zł, drugiej 67,560, a trzeciej 49,200 zł. Prace w dwóch pierwszych miejscach zdobywania wiedzy zastaną współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, programu „Dostępna Szkoła”, którego ma na celu ułatwienie korzystania z placówek osobom niepełnosprawnym.

Zakończenie prac planowane jest w październiku.