Wakacyjnie z Teatrem na poddaszu

lato w srodowiskowym hufcu pracy

Grupa Aktywni Kreatywni oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach zapraszają  dzieci i młodzież w wieku  7-14 lat na PÓLKOLONIE Z KULTURĄ, które odbędą  się w dniach 13 -19 lipca br. w Sołeckim Centrum Kultury w Lgocie Mokrzesz. W ramach półkolonii prowadzone będą  równolegle trzy warsztaty:  teatralno-taneczne, papieroplastyczne i grafiki warsztatowej. Warsztaty będą odbywały się  od poniedziałku do niedzieli, w godz. 9.00 do 14.00.   Zakończą się finałowym pokazem efektów tygodniowej pracy dla rodziców i społeczności lokalnej. Prezentacja spektaklu teatralno- tanecznego,  wystawy wyrobów z papieru i grafik odbędą się w niedzielę 19 czerwca w czasie festynu z okazji Dni Koziegłów. Udział w zajęciach jest bezpłatny.  Więcej informacji na temat półkolonii znajduje się na stronie http://teatrnapoddaszu.pl/ lub pod numerem 509 116 264. . Zapisy przyjmowane są  pod adresem  teatrnapoddaszu@gmail.com Projekt finansowany jest  ze środków Programu Fundusz Inicjatyw  Obywatelskich.

Plakat do pobrania: plakat POLKOLONIE 1 pdf