Walki powstańcze, Szpital Maltański i Częstochowa

Fot. Materiały archiwalne PCK w Częstochowie

Jutro Polacy obchodzić będą 76. rocznicę Powstania Warszawskiego. W trakcie walk o wyzwolenie stolicy z rąk okupantów, znaczącą rolę odegrał Szpital Maltański. Po II wojnie światowej podlegał Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, a od 23 marca 1945 roku działał jako pomocniczy szpital garnizonowy w Częstochowie.

Szpital Maltański zorganizowano we wrześniu 1939 roku w Pałacu Mniszchów przy ulicy Senatorskiej 34 w Warszawie. Placówka pomagała potrzebującym w trakcie okupacji niemieckiej. W pierwszym dniu Powstania Warszawskiego umieszczono w niej rannych żołnierzy niemieckich. Dzień później teren szpitala opanowały oddziały polskie. Więcej na ten temat mówi Arleta Kasztelan z Polskiego Czerwonego Krzyża w Częstochowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/07/1_szpital_Kasztelan_31_07_2020.mp3]

4 września 1944 roku Szpital Maltański został spalony, dlatego rok później placówkę przeniesiono do Częstochowy. Dr Jerzy Dreyza, uczestnik Powstania Warszawskiego oraz lekarz naczelny w stopniu kapitana Szpitala Maltańskiego w latach 1939-1944, pełnił w Częstochowie funkcję ordynatorem oddziału chorób wewnętrznych.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/07/2_szpital_Kasztelan_31_07_2020-1.mp3]

W miejscu szpitala, jeszcze tego samego roku, zostało utworzone pogotowie PCK.

ABK