Waloryzacja rent i emerytur

Dobre informacje dla pobierających emeryturę czy rentę płyną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 marca bieżącego roku nastąpiła waloryzacja i podwyższenie minimalnych świadczeń. Waloryzacją objęte są świadczenia przyznane przed 1 marca 2017 roku, do których prawo powstało do dnia 28 lutego 2017 roku.
Celem waloryzacji jest utrzymanie siły nabywczej pobieranego świadczenia. Dostosowując renty i emerytury do obecnych warunków ekonomicznych używa się tzw. wskaźnika waloryzacji, który w bieżącym roku wynosi 100,44%. Chcąc sprawdzić o ile wzrośnie nasze świadczenie należy je pomnożyć przez wskaźnik waloryzacji. Nowością, jaką w tym roku wprowadził ustawodawca, jest tzw. minimalna kwota waloryzacji. Wynosi ona 10 zł. Jeżeli po pomnożeniu świadczenia przez wskaźnik waloryzacji otrzymamy kwotę mniejszą niż 10 zł, to ZUS podniesie ją właśnie do 10 zł.
Należy pamiętać, że jeżeli wypłata świadczenia jest wstrzymana np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub w związku z kontynuowaniem zatrudnienia bez rozwiązania stosunku pracy, świadczenie zostanie zwaloryzowane z chwilą podjęcia jego wypłaty. Waloryzacja jest przeprowadzana z urzędu, nie trzeba zatem składać żadnych dodatkowych wniosków.

ZD