Warsztaty na temat unijnej strategii klimatycznej

Z inicjatywy Ministerstwa Środowiska w poniedziałek 29 stycznia na Politechnice Częstochowskiej odbyły się międzynarodowe warsztaty, których celem była dyskusja na temat długoterminowej strategii klimatycznej Unii Europejskiej. W spotkaniu wziął udział między innymi Sekretarz Stanu w resorcie Środowiska – Paweł Sałek, który tak odniósł się do konferencji:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/01/1-konferencja-klimat_salek_29_01_18.mp3]

Spotkanie odbyło się w ramach projektu prowadzonego przez organizacje pozarządowe na prośbę Komisji Europejskiej, która podjęła decyzję o odnowieniu „Niskoemisyjnej mapy drogowej 2050.” W ramach polityki w zakresie klimatu i energii do 2030 roku Unia Europejska realizuje trzy główne cele. Jednym z nich jest zapewnienie do 2030 roku co najmniej 27-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych. A jak ma się do tego stanowisko i sytuacja Polski?

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/01/2warsztaty-konferencja-klimatyczba_salek.mp3]

Uczestnicy spotkania dyskutowali nie tylko na temat polityki klimatycznej Unii Europejskiej, ale zapoznawali się także z laboratorium Politechniki, gdzie prowadzone są prace badawcze związane z wychwytywaniem dwutlenku węgla.

PN