Warsztaty o ograniczaniu emisji dwutlenku węgla

5 Warsztaty CO

„Ograniczanie emisji CO2 – przeciwdziałanie zmianom klimatu” – to nazwa seminarium i warsztatów, które w czwartek i piątek 26-27 listopada odbywały się na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. W jego ramach zorganizowano szereg wykładów na temat ochrony środowiska.

– Zajmujemy się ochroną klimatu od strony technologicznej, czyli badamy różne metody, sposoby ograniczania, czyste technologie węglowe i chcieliśmy podjąć również rolę edukacyjną dla uczniów oraz reszty społeczeństwa. Taka nasza rola w projekcie, który prowadzimy z mechanizmów norweskich – mówi dr hab. Izabela Majchrzak-Kucęba z Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych, koordynator projektu „Edukacyjne Centrum CCS”, w ramach którego odbyła się dwudniowa konferencja (CCS to skrót od Carbon Capture and Storage, czyli procesu wychwytywania CO2 ze spalin).

W piątkowych warsztatach wziął udział między innymi doktor habilitowana Tomasz Czakiert z Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej, który mówił o tym, jakie badania w kwestii ograniczania emisji dwutlenku węgla realizują ośrodki naukowe.

– Różnego rodzaju projekty badawcze dotyczące ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Przede wszystkim to, czym my się zajmujemy w instytucie, to koncentrujemy się na tak zwanej technologii spalenia tlenowego, którą rozwijamy już od 15 lat, ale również różnego rodzaju technologiami separacji dwutlenku węgla z klasycznych spalin. Temu mają służyć ośrodki akademickie i naukowe – mówi dr hab. Tomasz Czakiert.

Seminarium i warsztaty dotyczące ograniczenia emisji dwutlenku węgla odbyły się kilka dni przed rozpoczęciem szczytu klimatycznego w Paryżu, który rozpocznie się 1 grudnia i potrwa do 12 grudnia.

 

Paweł Kmiecik