Ważne informacje przed wizytą papieża Franciszka w Częstochowie

ŚDM Jasna Góra

Papież Franciszek przyleci do Częstochowy 28 lipca o godz. 9.15. Swoją wizytę rozpocznie od przejazdu wśród wiernych pomiędzy sektorami pod szczytem jasnogórskim. O godz. 10.30 na Błoniach Jasnogórskich rozpocznie się msza św. z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski, której będzie przewodniczył. O 12.30 – papież przejedzie zamkniętym samochodem na lądowisko i odleci helikopterem do Balic.

Wejście do sektorów na Błoniach Jasnogórskich będzie możliwe 28 lipca w godzinach od godz. 2.00 do 7.00 (lub do wcześniejszego zapełnienia się sektorów) tylko przez bramki bezpieczeństwa. W pozostałych sektorach (aleja Sienkiewicza, parki Staszica i 3 Maja, III Aleja Najświętszej Maryi Panny i plac Biegańskiego) miejsca będzie można zajmować także później, ale również trzeba się liczyć z kontrolami służb nadzorujących bezpieczeństwo.

→ Pielgrzymi proszeni są o pozostawienie większych bagaży w samochodach lub autokarach.

→ Na teren Błoni Jasnogórskich nie można wnosić napojów w szklanych opakowaniach i puszkach (plastikowe pojemniki nie mogą przekraczać 1,5 litra).

→ do sektorów nie wolno wnosić niebezpiecznych przedmiotów (ostrych, metalowych itp.)

→ w strefie działania policjantów lub innych służb należy bezwzględnie wykonywać ich polecenia

→ przy wejściu do sektorów nie są potrzebne żadne przepustki ani wejściówki ale pielgrzymi powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości

→ osoby starsze, małoletnie, a szczególnie dzieci, proszone są o posiadanie ze sobą informacji kontaktowych: numer telefonu opiekuna i adres zamieszkania oraz miejsce parkingu, na którym pozostawiono autokar lub auto

→ należy także zabrać ze sobą niezbędne lekarstwa

ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU

Zmiany w organizacji ruchu w centrum Częstochowy obowiązują od środy 27.07 od godz. 10.00 do czwartku 28.07 do godz. 18.00 (z możliwością wjazdu i wyjazdu z zamkniętej strefy dla dostawców i mieszkańców 27 lipca w godzinach 15.00-18.00!).

Nieprzejezdny w tym czasie będzie obszar ograniczony ulicami: św. Barbary, św. Kazimierza, Pułaskiego, Jana III Sobieskiego, aleją Wolności, Kościuszki, Jana Pawła II, rynkiem Wieluńskim, ul. św. Rocha, św. Jadwigi, przy czym odcinki ulic: św. Rocha, alei Jana Pawła II i rynku Wieluńskiego będą zamknięte dla ruchu, pozostałe wymienione ulice będą przejezdne.

Zakaz ruchu będzie dotyczył wszystkich pojazdów, także dostawczych oraz rowerów (oprócz pojazdów zabezpieczenia i obsługi ŚDM). Wyjątki mogą dotyczyć sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu i wymagają indywidualnych uzgodnień z policją.

Na kilkunastu ulicach w mieście wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy aby umożliwić parkowanie autokarów i samochodów osobowych. Na znaki muszą uważać zwłaszcza kierowcy z Częstochowy, przyzwyczajeni do standardowej organizacji ruchu.

Zmotoryzowani mieszkańcy proszeni są także – o ile to możliwe – o omijanie ciągu alei Kościuszki i Wolności – ze względu na poprowadzenie większości objazdów komunikacji publicznej tymi ulicami.

Od 26.07 od godz. 18.00 nie będzie możliwe parkowanie pojazdów w ciągu III Alei NMP, a już od 24.07 do 2.08 do godz. 18.00 – zgodnie z zaleceniem policji – nie wolno parkować w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Głównego oraz PKP Stradom.

Wyznaczono 11 rejonów parkowania dla autobusów i samochodów (5080 miejsc parkingowych, w tym 2710 dla autokarów); wskazano też drogi dojścia z nich na Jasną Górę.

Dla osób niepełnosprawnych poruszających się samochodami dedykowana będzie specjalna strefa pod Jasną Górą, wyznaczony zostanie specjalny parking przy ul. Sikorskiego w sąsiedztwie komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Kursować będzie 13 specjalnych linii autobusowych oraz komunikacja tramwajowa ze zwiększoną częstotliwością (co 4 minuty). Pozostałe linie autobusowe kierowane będą objazdami przez ul. Jana III Sobieskiego i św. Kazimierza.

Powyższe zmiany organizacyjne wynikają z uzgodnień ze służbami państwowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uroczystości.

INFORMACJA DLA PIELGRZYMÓW I TELEBIMY

Dla pielgrzymów uruchomiono całodobową infolinię w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, która jest obsługiwana w 6 językach przez 44 wolontariuszy. Dzwoniąc pod numer +48 32 20 77 066, można uzyskać wszelkie informacje na temat Światowych Dni Młodzieży.

W Częstochowie będzie działać 5 punktów informacyjnych dla pielgrzymów, które będą czynne w środę 27 lipca od godz. 10.00 do 18.00 oraz w czwartek 28 lipca już od godz. 5.00 rano.

Punkty informacyjne będą zlokalizowane:

– na skrzyżowaniu ul. Popiełuszki i III Alei Najświętszej Maryi Panny,

– w III Alei Najświętszej Maryi Panny 65 (lokal Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej),

– na placu Biegańskiego

– na tzw. Kwadratach, czyli przy skrzyżowaniu Alei Najświętszej Maryi Panny z aleją Kościuszki i Wolności,

– przy skrzyżowaniu alei Jana Pawła II z aleją Armii Krajowej.

Przekaz informacyjny i relację z uroczystości zapewni 10 telebimów, z których 5 będzie ustawionych na wałach jasnogórskich lub w bezpośrednim sąsiedztwie klasztoru, a kolejne będą dostępne w parkach, w III Alei i na placu Biegańskiego. Każdy z sektorów na wałach jasnogórskich będzie odpowiednio nagłośniony (150 głośników).

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE, KOMUNALNE

Stałe punkty (namioty) medyczne będą rozlokowane:

– w północnej części Błoni Jasnogórskich,

– w południowej części Błoni Jasnogórskich,

– w parku Staszica w pobliżu pasażu Bareły,

– w parku 3 Maja w pobliżu ul. Popiełuszki,

– w środkowej części III Alei Najświętszej Maryi Panny.

Wsparcie zapewnią też zespoły medyczne (karetki pogotowia) – wokół Błoni Jasnogórskich, w parkach, wzdłuż alei Sienkiewicza i III Alei Najświętszej Maryi Panny oraz na placu Biegańskiego.

W sumie 19 zespołów wyjazdowych, 5 medycznych zespołów transportowych, 2 śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, 10 karetek wydzielonych przez MON, patrole medyczne.

W gotowości będą tez wszystkie częstochowskie szpitale – wojewódzki i miejski.

Dla pielgrzymów przygotowano 280 dodatkowych przenośnych toalet (w tym 15 dla osób niepełnosprawnych) w kilku punktach m.in. na terenie Błoni Jasnogórskich, parków Staszica i 3 Maja, w okolicach III Alei, na placu Biegańskiego, na rynku Wieluńskim oraz 30 kabin, które będą rozlokowane na parkingach. To uzupełnienie stałych toalet publicznych w parkach podjasnogórskich, przy ul. św. Barbary i na Placu Daszyńskiego oraz sezonowych toalet przenośnych na placu Biegańskiego, ul. Kossak-Szczuckiej i Rynku Wieluńskim.

Zamontowano także 10 dodatkowych punktów czerpania wody – po dwa przy ul. Wyszyńskiego, 3-Maja i 7-Kamienic oraz po jednym w Parku Lisiniec, przy ul. Sikorskiego, na Rynku Wieluńskim i przy skrzyżowaniu ul. Mirowskiej z ul. Srebrną.

W centrum miasta, na dworcach PKP i PKS oraz w rejonach parkowania zamontowano tymczasowe bezpieczne pojemniki na odpady, które pozwalają monitorować ich zawartość (w sumie 1200 koszy, 18 tys. worków). Kosze na śmieci w centrum miasta zostały na czas wizyty papieża wyłączone z użytkowania, a w strefie „0” zdemontowane.

Punkt zbiórki osób zaginionych będzie znajdował się w IV LO im. H. Sienkiewicza (Al. Najświętszej Maryi Panny 56), wsparcia psychologicznego będzie udzielał MOPS.

Źródło: http://sm.czestochowa.pl/