Obradowała Rada Miasta

W siedzibie częstochowskiego magistratu odbyła się LVI zwyczajna sesja Rady Miasta. Porządek sesji obejmował ponad 50 punktów, w tym tak istotne, jak zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2018-2033 oraz zmiany w budżecie miasta Częstochowy na rok 2018. Krytycznie wobec debaty nad budżetem miasta tuż przed okresem urlopowym ustosunkował się radny Prawa i Sprawiedliwości, Jerzy Nowakowski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/1sesja_Nowakowski_21_06_2018.mp3]

Tematem, którym zajmowali się radni, była również kwestia obniżenia wynagrodzenia prezydenta miasta. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, wynagrodzenie to powinno zostać obniżone o 20%. Jak powiedział przed głosowaniem radny Artur Gawroński, temat jest bardzo istotny:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/2sesja_Gawronski_21_06_2018.mp3]

Głosowanie zakończyło się odrzuceniem wniosku o obniżenie wynagrodzenia prezydenta. Sprawą, która wzbudziła gorącą dysputę radnych był projekt zmiany herbu Częstochowy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/3sesja_Gawronski_21_06_2018.mp3]

Większością głosów radni przegłosowali uchwałę intencyjną dotyczącą zmiany herbu Częstochowy. Czy to właściwa decyzja? Wydaje się, że w tej kwestii powinni wypowiedzieć się mieszkańcy naszego miasta. Za to jednogłośnie przyjęta została uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy, która łączy ul. Staszica i Kilińskiego. Zgodnie z projektem będzie ona nosiła imię Marka Perepeczko.

ZD