Wesprą Polaków na Wileńszczyźnie

W Częstochowie i okolicznych gminach dobiegła końca zbiórka darów dla Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie. Prezenty mają dotrzeć na Litwę przed Bożym Narodzeniem. Transport wyruszy w środę  21 listopada. Coroczna akcja organizowana jest przez Stowarzyszenie Patriotyczne „Kresy” z Częstochowy. Włączyło się w nią również kilka podczęstochowskich gmin oraz placówek oświatowych z Częstochowy i regionu. W tym roku wsparcie otrzymają również Kresowianie mieszkający na Ukrainie i Białorusi. O tegorocznej akcji mówi jej główny inicjator ks. Ryszard Umański:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/11/1-akcja-wilenszczyzna.mp3]

O wymiarze niezwykle cennej inicjatywy, która z roku na rok zakrojona jest na coraz większą skalę mówi metropolita częstochowski abp Wacław Depo:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/11/2-akcja-wilenszczyzna.mp3]

Celem akcji jest pomoc Kresowianom, którzy nigdy nie zapominają o Polsce i naszym języku. Na Litwie mieszka prawie 200 tys. Polaków. W niektórych gminach Wileńszczyzny stanowią nawet większość mieszkańców. Niestety często nie mogą liczyć na takie same prawa jak Litwini w Polsce. Większego wsparcia oczekują od swoich rodaków także Polacy z Ukrainy i Białorusi.

PNP