Weź udział w II Przeglądzie Widowisk Jasełkowych w Radomsku

jaselka

Społeczna Akademia Nauk, Aktywne Centrum Edukacyjne Uniwersytet Otwarty dla Każdego oraz Radomszczański Uniwersytet III Wieku zapraszają na II Przegląd Widowisk Jasełkowych pod hasłem „Pastuszkowie przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, Jako Panu naszemu”.

W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły szkolne z Radomska i okolic prezentujące widowiska jasełkowe oraz inne formy teatralne, tematycznie związane z Bożym Narodzeniem ze szczególnym uwzględnieniem klas integracyjnych, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, amatorskich grup teatralnych działających przy ośrodkach kultury, ośrodkach Caritas i parafiach.

Cele, jakie założyli sobie organizatorzy to: pielęgnowanie tradycji związanych z obrzędami i zwyczajami okresu Bożego Narodzenia; prezentacja widowisk jasełkowych i innych form teatralnych związanych z misterium Świąt Bożego Narodzenia; konfrontacja dokonań artystycznych w szkołach i przedszkolach; zachęcanie dzieci i młodzieży oraz dorosłych do aktywnego udziału w tworzeniu i kultywowaniu tradycji świątecznych; próba zachęcenia dzieci i młodzieży do osobistego, głębszego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia; tworzenie warunków do rozwoju aktywności twórczej dzieci i młodzieży; zachowanie tradycji i przekazu ludowego dziedzictwa kulturowego oraz pielęgnowanie różnorodności kulturowej regionu; ukazanie organizatorów imprezy jako rzeczników szeroko pojętej tolerancji.

Przewidywany termin realizacji to 17/18 stycznia 2015 roku, w siedzibie SAN przy ul. Narutowicza 12 w Radomsku. Również w styczniu zaplanowano prezentację laureatów.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 781 180 578

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: fundacja.ace@gmail.com

Regulamin dostępny na stronie www.otwartyuniwersytet.pl

Fot. E.K.