Weź udział w konkursie historycznym

Weź udział w konkursie historycznym

Fot. IPN

„Głosuj za Polską. Polski plakat plebiscytowy” to tytuł konkursu dla dzieci organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach. Celem jest popularyzacja historii powstań śląskich i plebiscytu, do których doszło na Górnym Śląsku w latach 1919-1921. Każdy uczestnik konkursu otrzyma upominek.

Inicjatywa dotycząca wydarzeń historycznych naszego kraju, została podjęta już w zeszłym roku. Uczestnicy konkursu musieli stworzyć pracę pisemną. Teraz zadaniem dzieci z klas IV–VIII szkoły podstawowej jest przygotowanie pracy plastycznej. Więcej o konkursie mówi jego koordynatorka, Angelika Blinda:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/01/1_wez_Blinda_13_01_2021.mp3]

Pracę plastyczną należy przesłać wraz ze zgłoszeniem i stosownymi dokumentami do 11 lutego bieżącego roku:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/01/2_wez_Blinda_13_01_2021.mp3]

Celem konkursu jest nie tylko upowszechnienie wiedzy o roli i znaczeniu powstań śląskich oraz plebiscytu, ale także kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji oraz utrwalanie postaw patriotycznych.

ABK

Fot. IPN