Wiceminister Socha: monitorujemy sytuację w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Żadne dziecko nie jest zakażone

Wszystkie placówki opiekuńczo-wychowawcze w Polsce otrzymały wytyczne dotyczące funkcjonowania w czasie epidemii. – Bezpieczeństwo dzieci jest absolutnym priorytetem. Na bieżąco monitorujemy sytuację w tych placówkach, żadne dziecko nie jest zakażone – informuje wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Barbara Socha.
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych to zadanie własne powiatu. Jak zapewnia wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Barbara Socha, wszystkie placówki w Polsce otrzymały wytyczne dotyczące funkcjonowania w czasie epidemii, w tym w zakresie konieczności zabezpieczenia dzieci przed koronawirusem.
W całym kraju działa dzisiaj 1151 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których przebywa ok. 17 tys. dzieci.
– Na bieżąco monitorujemy sytuację w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Z naszych informacji wynika, że żadne dziecko nie jest zakażone koronawirusem. W 12 placówkach izolacją objętych jest 32 podopiecznych, są to głównie dzieci przyjmowane w trybie interwencyjnym oraz powracające z ucieczek – informuje wiceminister Barbara Socha.
Nowe komputery dla placówek opiekuńczo-wychowawczych
Z informacji przekazywanych przez powiaty do ministerstwa rodziny wynika, że w placówkach placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzona jest nauka zdalna.
– Ministerstwo Rodziny zdecydowało o uruchomieniu programu wsparcia pieczy zastępczej i proceduje program zakupu komputerów. Program będzie współfinansowany ze środków unijnych – zapewnia wiceszefowa MRPiPS.
Co się zmienia w pieczy zastępczej?
W ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadzono zmiany, które ułatwiają samorządom różnych szczebli realizację zadań w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
– Wprowadzone zmiany mają charakter czasowy i zmierzają do zawieszenia na czas trwania epidemii określonych ustawą obligatoryjnych zasad dotyczących kryterium wieku i liczby dzieci w placówkach, a także terminów i trybu dokonywania ocen wychowanków pieczy zastępczej i samych rodzin zastępczych. Propozycje zmian były zgłaszane przez środowisko reprezentujące realizatorów ustawy – wskazuje wiceminister Barbara Socha.

źródło: www.gov.pl