Widowisko poetycko – muzyczne „Mała Stabilizacja 2.0”

W niedzielę, 22 kwietnia, w Salonie Sztuki Miejskiego Domu Kultury w Radomsku zaprezentowano widowisko poetycko – muzyczne „Mała Stabilizacja 2.0”.

W programie widowiska znalazły się utwory Tadeusza Różewicza (śpiew – Konrad Michalak) połączone z muzyką współczesną (fortepian – Szymon Szyszka). Spektakl prezentuje kondycję człowieka na tle przemian społeczno-politycznych, dotyka fundamentalnych kwestii związanych z ludzką egzystencją, odwołując się jednocześnie do literackiej filozofii Tadeusza Różewicza.

Widowiskiem „Mała Stabilizacja 2.0” upamiętniono zbliżającą się 4. rocznicę śmierci poety.