Więcej mobilnych zespołów szczepiących

Więcej mobilnych zespołów szczepiących

Fot. gov.pl

Lokalne Odziały Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzą nabory w celu zwiększenia liczby zespołów mobilnych, których zadaniem jest szczepienie pacjentów. Zespoły te zajmują się szczepieniami osób, których stan zdrowia nie pozwala na przybycie do stacjonarnego punku szczepień.

Jak mówi Rafał Razik ze Śląskiego Oddziału NFZ w Katowicach, w przypadku regionu częstochowskiego mowa o dwóch dodatkowych zespołach:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/01/1_MOBILNE_SZCZEPIENIA_28_01_2021.mp3]

Od końca ubiegłego roku w Częstochowie zaszczepiono dotychczas ponad 2 tys. pracowników Służby Zdrowia. Jak zapewnia Zbigniew Bajkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie, nowe dawki są regularnie dostarczane:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/01/2_MOBILNE_SZCZEPIENIA_28_01_2021.mp3]

Nabory dotyczące zwiększenia mobilnych zespołów szczepiących mają być prowadzone do 3 lutego.

BNO