Większe zadłużenie miasta i więcej płatnych parkingów – uchwały przegłosowane

fot. bip.czestochowa.pl

Podczas XXXIX zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy rozmawiano m.in. o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2021-2035. Jedną z ważniejszych kwestii było przegłosowanie zaciągnięcia przez miasto kredytu na kwotę 250 mln zł w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

To, zdaniem radnego opozycji Pawła Rukszy, powiększy zadłużenie miasta do ponad 800 mln zł.:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/02/1_SESJA_19_02_2021.mp3]

Podczas sesji omawiano też kwestie rozszerzenia strefy płatnego parkowania w Częstochowie. Zostanie ona poszerzona m.in. o ul. św. Barbary, ul. Klasztorną, ul. Rocha, ul. Ogrodową, ul. Wręczycką czy Rynek Wieluński:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/02/2_SESJA_19_02_2021.mp3]

Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości przygotował projekt uchwały dotyczący ulg, jakie miasto mogłoby wprowadzić dla przedsiębiorców z branży gastronomicznej. Projekt został zaprezentowany podczas sesji, jednak jak mówi radny PiS Piotr Wrona, został on odrzucony:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/02/3_SESJA_19_02_2021.mp3]

Radni PiS zaprezentowali również projekt „blokujący” w spółdzielniach naliczanie dowolnej ilości wody mieszkańcom, którzy nie posiadają wodomierzy. Chodzi o rozliczenia zużytej wody do opłat za wywóz śmieci. Jedak również i ten projekt został odrzucony.

BNO