Wielkanocny Konkurs Plastyczny – MOJA WIELKANOC

Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w Wielkanocnym konkursie plastycznym. Tematem konkursu jest próba plastycznego przedstawienia tradycji związanych z Wielkanocą przez zilustrowanie jej dowolną techniką plastyczną.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów. Obejmuje następujące grupy wiekowe:
I grupa – przedszkola
II grupa – klasy I – III szkoły podstawowej
III grupa – klasy IV – VI szkoły podstawowej
IV grupa – klasy I – III gimnazjum
2. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę plastyczną.
3. Wszystkie prace powinny być opatrzone czytelnym opisem zawierającym wszystkie dane: imię i nazwisko autora, klasa, adres zamieszkania lub nazwa szkoły, którą reprezentuje oraz telefon kontaktowy opiekuna.
4. Prace powinny być wykonane samodzielnie w dowolnej technice plastycznej.
5. Prace należy dostarczyć w opakowaniu wykluczającym zniszczenie.
6. Dopuszczalne formaty prac – A4, A3
Prace do dnia 29.03.2017r. (środa) należy dostarczyć do Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji ul. Modrzewiowa 3, 42-262 Poczesna, tel. 34 327- 40 -78, 666 83 81 86, w godzinach od 7.00 do 18.00 (prace można również zostawić w Bibliotece Gminnej).
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród oraz wystawa prac odbędzie się 06.04.2017r. (czwartek) o godz. 17.00
w Gminnym Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej.