Wielkanocny konkurs plastyczny

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Częstochowie zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym. Zadaniem jest własnoręczne stworzenie pracy o tematyce wielkanocnej. Adresatami konkursu są uczniowie szkół specjalnych. Chęć zgłoszenia udziału w konkursie należy wysłać do 1 marca.

O szczegółach inicjatywy mówi Jolanta Sołtysiak, nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Częstochowie:

Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni i kreatywnych działań twórczych dzieci. Rozwijanie sprawności manualnych u dzieci niepełnosprawnych oraz popularyzowanie rękodzieła i utrwalanie wartości tradycji chrześcijańskiej. Jednak najważniejsza jest arteterapia, o której mówi Teresa Duda nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Częstochowie:

Dzieci mają czas do 5 kwietnia, aby przygotować prace o tematyce wielkanocnej, które przysyłają do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Częstochowie ul. Legionów 54 A. 20 kwietnia odbędzie się wystawa prac i wręczenie nagród.