Wierne zawierzeniu

Ostatni z 9. Jasnogórskich Wieczorów Maryjnych 8 lipca podsumowywał comiesięczne spotkania tematem Królowania Maryi. Jednym z gości wieczoru była Małgorzata Bartas-Witan – dziennikarz i sekretarz redakcji programów katolickich Polskiego Radia, zaangażowana m.in. w Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, a wśród uczestników spotkania znalazła się Anna Musiał, konsekwentnie propagująca ideę zawierzenia Maryi. W niedzielę 9 lipca obie panie odwiedziły Radio Fiat, na gorąco dzieląc się przeżyciami sobotniego wieczoru:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/07/Anna_Musial_Malgorzata_Bartas_Witan.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska