Więźniowie zdobywają kwalifikacje i pomagają

Trwa kolejny kurs Technologa Robót Wykończeniowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój. Jego ukończenie umożliwi osadzonym w częstochowskim Areszcie i jego Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym zdobycie potrzebnych kwalifikacji, które mogą być przydatne po odbyciu wyroku. O szczegółach mówi rzeczniczka częstochowskiego Aresztu Śledczego ppor. Jowita Szymocha:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/1-wiezniowie-zdobywaja-zawod.mp3]

W całym okręgu podlegającym pod Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach w ubiegłym roku w ramach Programu około 900 skazanych, w trakcie 78 kursów zdobyło zawód – podkreśla ppor. Jowita Szymocha. Aktualnie podobne kursy są przeprowadzane we wszystkich jednostkach penitencjarnych na Śląsku.

Osadzeni w częstochowskim Areszcie Śledczym są też przeznaczani do pomocy w schroniskach oraz do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Mówi dyrektorka schroniska dla bezdomnych zwierząt w Częstochowie Katarzyna Grzyb:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/2-wiezniowie-zdobywaja-kwalifikacje.mp3]

Osadzeni, aby pracować w schronisku, z osobami niepełnosprawnymi lub mieć możliwość ukończenia odpowiednich kursów kwalifikacyjnych muszą spełnić szereg wymogów. Wiele też zależy od przewinienia, które kiedyś popełnili:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/3-wiezniowie-zdobywaja-kwalifikacje.mp3]

Osadzeni z częstochowskiego Aresztu Śledczego pomagają ponadto Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Częstochowie. Z kolei w Oddziale Zewnętrznym aresztu w Wąsoszu Górnym skazani pracują na rzecz organów administracji publicznej takich jak Urząd Gminy w Popowie, Opatowie, Lipiu oraz Miasta Kłobucka.

PNP