„Wiosna 2015″ na Rakowie, Ostatnim Groszu, Błesznie i Wrzosowiaku

UL WASZYNGTONA

W piątek i w sobotę, 20 i 21 marca, strażnicy miejscy z sekcji terenowych przy ul. Orkana i Dąbrowskiej przeprowadzili w rejonie dzielnic Raków, Ostatni Grosz, Błeszno i Wrzosowiak działania prewencyjne o nazwie „Wiosna 2015”.

Zadaniem strażników miejskich było patrolowania ulic i placów w rejonie ww. dzielnic oraz podejmowanie interwencji zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa oraz spokoju i porządku publicznego. Przez dwa dni strażnicy miejscy podjęli 77 interwencji. 41 sprawców wykroczeń ukarano mandatami, 2 sprawy skierowano do sądu.

Strażnicy udzielili też 23 pouczenia, 8 osób umieszczono w OPOPA, 1 osobę przekazano pod opiekę rodzinie, a 2 osoby przekazano Pogotowiu Ratunkowemu.