Wirtualna elektrownia na Politechnice

Międzynarodowe seminarium „Wirtualne Elektrownie, Magazyny Energii i Spółdzielnie Energetyczne” odbyło się dzisiaj (28 lutego) na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej. Głównym celem wydarzenia było zgromadzenie ekspertów reprezentujących sektor energetyczny by mogli wymieniać się doświadczeniami w zakresie realizacji nowych inwestycji w zakresie energetyki rozproszonej. W Polsce zagadnienia te zyskały obecnie na znaczeniu, w związku z pracami Ministerstwa Energii oraz Sejmu RP nad kompleksową nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, a także planowanym wprowadzeniu projektu „Rynku Mocy” w polityce energetycznej kraju w pierwszej połowie 2017 r. Seminarium zgromadziło przedstawicieli zarówno biznesu związanego z energią odnawialną jak i środowisk naukowych z wiodących ośrodków zajmujących się tą tematyką. W gronie prelegentów znajdowali się eksperci z Finlandii, Niemiec, Austrii oraz Polski.

ZD