Wkrótce wymiana dowodów

1-20388_g

Pierwotnie zakładano, że od 1 stycznia nastąpi wymiana dowodów, ale Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zmieniło termin na 1 marca 2015 r. Wymiana jest nieobowiązkowa i nieodpłatna. Nowe dowody będą zawierały mniej informacji, niż obecnie obowiązujące.  Nowy wzór dowodów nie będzie zawierał podpisu, rysopisu i adresu, ale to nie wszystkie zmiany. – Będzie miał zdjęcie takie, jak do paszportu. Składać wnioski w sprawie wydania dowodu będzie można w dowolnej gminie w Polsce, bez względu na pobyt stały czy czasowy, jak było do tej pory – mówi Magdalena Karoń z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Częstochowy. Stare dowody nie tracą ważności wraz z wprowadzeniem nowego wzoru dokumentu.

K. R.