„Włącz Alarm” – Kampania Białych Serc

Wydział Ruchu Drogowego wspólnie z Wydziałem Prewencji oraz Zespołem Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie 12 października rozpoczął Kampanię Białych Serc. W czwartek 17 listopada w Auli Komendy Miejskiej Policji odbyło się podsumowanie akcji.

Jak przebiegała kampania wyjaśnia Ewa Teperska, wicedyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie:

Uczniowie wraz z policją stworzyli spot, który podejmował tematykę przechodzenia przez przejście dla pieszych w trakcie używania telefonu komórkowego. O ważnych celach kampanii mówi podkom. Grzegorz Wilczyński, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie:

– Tego typu działania będą miały wpływ na przyszłość uczniów – mówi Rafał Piotrowski, naczelnik Wydziału Edukacji:

Celem inicjatywy jest podniesienie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży, promowanie prawidłowych zachowań i postaw, walka z uzależnieniami i przemocą oraz pielęgnowanie pamięci o ofiarach nałogów.

Podsumowanie Kampanii Białych Serc