Władysław Sebyła – konferencja naukowa


sebyla

Był jednym z najwybitniejszych poetów międzywojnia, urodzony w Kłobucku zginął z rąk NKWD-owskich katów w Charkowie. Mowa o Władysławie Sebyle, którego Akademia Jana Długosza, wspólnie z Uniwersytetem Śląskim, Urzędem Miejskim w Kłobucku oraz kłobuckim Zespołem Szkół nr 3, postanowiła upamiętnić  75 rocznicę śmierci. Dziś w Instytucie Filologii Polskiej AJD rozpoczęła się ogólnopolska konferencja naukowa „Władysław Sebyła. Studium twórczości”. Tematem przewodnim organizatorzy uczynili dorobek liryczny autora „Pieśni szczurołapa”, a także refleksję nad jego działalnością krytycznoliteracką oraz dramatyczną. W czwartek uczestnicy konferencji odwiedzą Kłobuck. Spotkanie naukowe potrwa do piątku.